Dokumenty

Schálený rozpočet MŠ Přezletice 2018, rozpočtový výhled MŠ Přezletice 2019, rozpočtový výhled MŠ Přezletice 2020

Rozpočet
Mateřské školy Přezletice na rok 2018 byl schválen na zasedání zastupitelstva dne 30.11. 2017 usnesením č.8.2.
Rozpočtový výhled MŠ Přezletice na rok 2019,2020  byl schválen na zasedání zastupitelstva dne 30.11. 2017 usnesením č.8.1.


Školní řád na rok 2017-2018


Provozní řád školní jídelny a výdejny 2017 – 2018
Výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte na školní rok 2017-2018
 

 

 

Loading...