Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Mateřská škola Přezletice, příspěvková organizace, se sídlem Kaštanová 417,
250 73 Přezletice, IČ: 72545470 tímto oznamuje jméno a údaje svého pověřence pro ochranu
osobních údajů (DPO).

Pověřencem dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016
ze dne 27.dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů
a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně
osobních údajů) je:

Ing. Jan Gubáš , gubas@catania.cz, tel.kontakt : +420733187073

Loading...