Delfín Dilo

V pondělí naše povídání o knížkách zahájila svým dopoledním programem paní s tajuplným jménem ,Valpurga Hozáková.
Představila nám knihu Delfín Dilo, kterou přeložila z němčiny. Ke svému vyprávění použila interaktivní tabuli, což děti samozřejmě velmi bavilo. Své autorské čtení prokládala zajímavými videi a obrázky z podmořského světa a na závěr svého vystoupení si s dětmi „zařádila“ při mořské rozcvičce.