Historie školky

Naše vize: Vytvořit mateřskou školu s lákavým prostředím a mnoha podněty. Takovou, která působí  domácky, ale nenahrazuje rodinu. S pevnými pravidly nadšenými dětmi, spokojenými rodiči a místem, kde se budeme všichni společně rádi setkávat.

Naše mateřská škola sídlí v ulici Kaštanová 417. V současnosti ji tvoří 2 nově postavené pavilony. Její historie se začala psát 12.9. 2011, kdy byla obcí Přezletice zřízena mateřská škola v pronajatých prostorách Základní školy Vinoř s kapacitou 20 dětí. Během druhého roku fungování v těchto dočasných prostorách započala výstavba nové školky v obci Přezletice, která byla slavnostně otevřena 7.října 2013 a celková kapacita se navýšila na 50 zapsaných dětí.

Vzhledem k rozšiřující se výstavbě a nyvyšujícímu se počtu obyvatel nebyla ani tato kapacita dostačující a tak se v únoru 2017 zahájila výstavba druhého pavilonu, který byl předán do užívání v srpnu 2017 a celková kapacita se zatím zastavila na čísle 98 zapsaných dětí.
Oba pavilony mateřské školy jsou moderní přízemní budovy, v klidném prostředí, obklopené zahradou, která je ne zcela tradičně osázena přírodními herními prvky. Oba pavilony jsou propojeny mlatovými cestami a mezi nimi je sáňkovací svah.

IMG_4254

V prvním pavilonu A je zapsáno 50 dětí, které mají k dispozici 2 rozlehlé třídy s hernou a 1 oddělenou učebnu, která je určena pro zájmové kroužky v odpoledních hodinách. V druhém pavilonu B kde jsou nejmladší děti , je zapsáno 48 dětí a rovněž mají k dispozici 2 rozlehlé třídy s hernou.
Místnosti, vybavení hračkami, materiály a doplňky dávají dětem široký prostor k hrám a činnostem, které podporují rozvoj sobnosti, získávání poznatků, zkušeností a dovedností.V tomto školním roce integrujeme 2 děti , které budou vzdělávány s dopomocí asistentů pedagoga.

IMG_4253

Ve škole pracuje 10 pedagogických pracovnic /ředitelka, 7 učitelek a 2 asistenti pedagoga. .Kolektiv dále tvoří 4 nepedagogické pracovnice, které zastávají práci školnice MŠ ,uklízečky, kuchařky a hospodářky ve školní jídelně – výdejně.
Velmi dobrá je spolupráce s našimi rodiči. Kdykoliv nás mohou navštívit, jsou to naši partneři, kteří nás v našich aktivitách podporují a to jak fyzicky, tak i formou sponzorských darů.
Mateřská škola cíleně spolupracuje:
s pedagogicko-psychologickou poradnou pro Prahu 9 /vyšetření dětí/
s SPC při Speciální MŠ Štíbrova /inkluze/
s dětskou psychložkou Phdr. Ilonou Špaňhelovou /přednášky pro rodiče a pedagogy/
s Obecním úřadem Přezletice
s PČR
s lektory zájmových aktivit

Loading...