Historie školky

Naše vize: Vytvořit mateřskou školu s lákavým prostředím a mnoha podněty. Takovou, která působí  domácky, ale nenahrazuje rodinu. S pevnými pravidly nadšenými dětmi, spokojenými rodiči a místem, kde se budeme všichni společně rádi setkávat.

Naše mateřská škola  sídlí v ulici Kaštanová 417, v Přezleticích.Jedná se o nově postavenou školu, která vznikla z důvodů nedostatečné regionální kapacity v mateřských školách a její kapacita je v současnosti 50 zapsaných dětí. Historie mateřské školy se datuje již k 12.9.2011, kdy byla obcí Přezletice zřízena mateřská škola v pronajatých prostorách Základní školy Vinoř s kapacitou 20 dětí. Během druhého roku fungování v těchto dočasných prostorách započala výstavba nové školky v obci Přezletice, která byla slavnostně otevřena 7.října 2013.

Mateřská škola je přízemní budova, zasazená v klidném prostředí, obklopena zahradou, která je ne zcela tradičně osázena přírodními herními prvky.V její zadní části byl realizován sáňkovací svah, okolo budovy běžecká dráha…Pro 50 zapsaných  dětí jsou  k dispozici 2 rozlehlé třídy s hernou, 1 oddělená učebna, která je určena pro zájmové kroužky,  v odpoledních hodinách, sociální příslušenství a výdejna stravy stravy. Děti mají dostatečný prostor pro vzdělávání, hru i odpočinek.

Místnosti, vybavení hračkami, materiály a doplňky dávají dětem široký prostor k hrám a činnostem, které podporují rozvoj osobnosti, získávání poznatků, zkušeností a dovedností.V tomto školním roce integrujeme 1 dítě s poruchou autistického spektra , které je vzděláváno s dopomocí asistenta pedagoga.

Ve škole pracují 5 pedagogických  pracovnic /ředitelka, 3 učitelky a 1 asistent pedagoga. .Kolektiv dále tvoří  2 nepedagogické pracovnice, které mají  kombinované úvazky a zastávají  práci školnice MŠ a kuchařky ve školní jídelně – výdejně.

Velmi dobrá je spolupráce s našimi rodiči. Kdykoliv nás mohou navštívit,jsou to naši partneři, kteří nás v našich aktivitách podporují a to jak fyzicky, tak i formou sponzorských darů.

Mateřská škola  cíleně spolupracuje:

  • s pedagogicko-psychologickou poradnou pro Prahu 9 /vyšetření dětí/
  • s dětskou psychložkou Phdr. Ilonou Špaňhelovou /přednášky pro rodiče a pedagogy/
  • s logopedkou Mgr. Monikou Dragounovou
  • s  Obecním úřadem Přezletice
  • s PČR
  • s SPC
  • s lektory zájmových aktivit
  • s rodiči
Loading...