Projekty

PROJEKTY :
V termínu od 1.9. 2017 do 31.8. 2019 probíhá v naší mateřské škole projekt s názvem :
„ŠABLONY PRO MŠ PŘEZLETICE“, registrační číslo projektu : „CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0005650“

plakát-a3vertical
Loading...