UMÍSTĚNÍ DĚTÍ VE TŘÍDÁCH – 2018/2019

Ve dnech 29.8. a 30.8. 2018 budou  rodiče nově přijatých dětí telefonicky kontaktováni  ohledně umístění jejich dítěte /budova, třída, značka…/.

U dětí, jejichž rodiče nebudou kontaktováni se v následujícím roce nic nemění a zůstávají ve stejné budově, třídě a mají stejnou značku.

Loading...