VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ – ŠKOLNÍ ROK 2020-2021

Výsledky přijímacího řízení naleznete v sekci ZÁPIS 2020/2021.

Rozhodnutí o nepřijetí bude zasíláno poštou, rozhodnutí o přijetí se nevydává a je uloženo ve spisu přijatého dítěte.

Informace pro rodiče nově přijatých dětí k organizaci nového školního roku naleznete na webových stránkách v posledním srpnovém týdnu roku 2020. Třídní schůzky jsou plánovány na první zářijový týden.