ZÁJMOVÉ KROUŽKY – 2018-2019

V tomto školní roce budou v naší školce probíhat tyto zájmové kroužky:

Angličtina, pěvecký sboreček – Kvákoš, Malý výtvarník, Předškoláček a sportovní hry.

Přihlásit své děti můžete přímo lektorům jednotlivých kroužků do 24.9. 2018.

Detailní informace jsou na nástěnce ve vestibulu budovy A.

Loading...