Detailní informace k jednotlivým akcím budou k dispozici na plakátech v jednotlivých budovách, v Aktualitách na webu a při předávání dětí na třídách.

AKCE PRO DĚTI  MŠ PŘEZLETICE

Plán akcí na měsíc květen 2023

2.5.2023 – Návštěva NG Praha – Veletržní palác – interaktivní programy –„ S loutkou dona Quijota“ a „V krystalu“

– dopolední výlet – budova A

5.5.2023 – Návštěva NG Praha – Veletržní palác – interaktivní programy –„ Ve střehu“ a „V krystalu“

– dopolední výlet – budova B

15.5.2023 – Návštěva Satalické obory

– dopolední pěší výlet – budova A

15.5.2023 – Návštěva zámeckého parku Ctěnice

– dopolední pěší výlet – budova B

25.5.2023 – „Ahoj školko“ – závěrečné vystoupení dětí ze třídy Kapiček a Vloček

– akce pro rodiče, začátek v 16.30 hod., zahrada MŠ

29.5. 2023 – Závěrečné společné fotografování na za zahradě MŠ

– dopoledne / budova A,B/

30.5.2023 – Talentové zkoušky a zápis do ZUŠ Folklorika na školní rok 2023-2024 za účasti rodičů,

– začátek v 15.30, budova A

Plán akcí na měsíc červen 2023

1.6..2023 – Oslava MDD – dopoledne nás navštíví 1.třída SŠ Panská , užijeme si společný piknik

a divadelní představení „Navštívíme spolu, jednu prima školu“

_ odpoledne proběhnou na zahradě MŠ VIII. Letní sportovní hry

pro děti a rodiče, začátek v 17.00 hodin

– budova A,B

8.6. 2023 – ZOO Zelčín návštěva kontaktního parku, krmení zvířat, jízda na konících

– dopolední výlet – budova B

14.6.2023 – Hrad Kost, údolí Plakánek – komentovaná prohlídka hradu, putování romantickým údolím

– celodenní výlet – budova A

23.6.2023 – „Ahoj školko“ – závěrečné vystoupení dětí ze třídy Hvězdiček a Sluníček

– akce pro rodiče, začátek v 16.30 hod., zahrada MŠ

– večer společné opékání buřtů s rodiči, závěrečné spaní v MŠ,

bez rodičů

27.6. 2023 – Jdeme do školy… – návštěva nové budovy SŠ Panská pole, prohlídka nových

prostor, společný oběd s prvňáčky

– dopolední akce ,budova A

*************************************

Změna programu vyhrazena