MŠ Přezletice

Základní informace

Název organizace: Mateřská škola Přezletice
Právní forma: Příspěvková organizace
Zřizovatel: Obec Přezletice
IČO: 72545470
Adresa: Kaštanová 417, 25073 Přezletice
Telefon pavilon A: 313 105 657, 720 971 677
Telefon pavilon B: 720 971 718
E- mail: skolka@prezletice.cz
Internetové stránky: www.skolka.prezletice.cz
Ředitelka školy: Michaela Spěváčková, tel.: 725 087 447
Kapacita MŠ: 98 dětí
Provozní doba: 7.00 – 17.00 hod
Název ŠVP : Jaro, léto, podzim, zima, ve školce je vždycky prima.

Výstavba školky je spolufinancována Evropskou unií. Zde jsou detaily k jednotlivým projektům.    

Logo EU

Naše školka je zapojena do unikátního projektu ,,Zelená škola“.

Historie školky

Naše mateřská škola sídlí v ulici Kaštanová 417. V současnosti ji tvoří dva nově postavené pavilony. Historie školky se začala psát 12. září 2011, kdy byla obcí Přezletice zřízena mateřská škola v pronajatých prostorách Základní školy Vinoř s kapacitou 20 dětí. Během druhého roku fungování v těchto dočasných prostorách započala výstavba nové školky v obci Přezletice, která byla slavnostně otevřena 7. října 2013 a celková kapacita se navýšila na 50 zapsaných dětí.

Vzhledem k rozšiřující se výstavbě a zvyšujícímu se počtu obyvatel nebyla ani tato kapacita dostačující a tak se v únoru 2017 zahájila výstavba druhého pavilonu, který byl předán do užívání v srpnu 2017. Celková kapacita se tak zatím zastavila na čísle 98 zapsaných dětí.

Oba pavilony mateřské školy jsou moderní přízemní budovy, v klidném prostředí, obklopené zahradou, která je ne zcela tradičně osázena přírodními herními prvky. Oba pavilony jsou propojeny mlatovými cestami a mezi nimi je sáňkovací svah se skluzavkou a dalšími herními prvky.

V prvním pavilonu A je zapsáno 50 dětí, které mají k dispozici dvě rozlehlé třídy s hernou a jednou oddělenou učebnu, která je určena pro zájmové kroužky v odpoledních hodinách. V druhém pavilonu B, kde jsou nejmladší děti, je zapsáno 48 dětí a rovněž mají k dispozici dvě rozlehlé třídy s hernou.

Místnosti, vybavení hračkami, materiály a doplňky dávají dětem široký prostor k hrám a činnostem, které podporují rozvoj jejich osobnosti, získávání poznatků, zkušeností a dovedností. Do naší školky jsme integrovali dvě děti, které jsou vzdělávány s dopomocí asistentů pedagoga.

Ve škole pracuje 10 pedagogických pracovnic (ředitelka, 7 učitelek a 2 asistenti pedagoga). Kolektiv dále tvoří 4 nepedagogické pracovnice, které zastávají práci školnice, uklízečky, kuchařky a hospodářky ve školní jídelně – výdejně.

Velmi dobrá je spolupráce s rodiči dětí. Kdykoliv nás mohou navštívit, jsou to naši partneři, kteří nás v našich aktivitách podporují a to jak fyzicky, tak i formou sponzorských darů. Mateřská škola cíleně spolupracuje:

  • s pedagogicko-psychologickou poradnou pro Prahu 9 (vyšetření dětí),
  • s SPC při Speciální MŠ Štíbrova (inkluze),
  • s dětskou psychložkou Phdr. Ilonou Špaňhelovou (přednášky pro rodiče a pedagogy),
  • s Obecním úřadem Přezletice,
  • s Policií ČR,
  • s lektory zájmových aktivit.

 

All
Zahrada
Herní prvky
skolka_prezletice

Budova A

Budova A.

Skolka_vchod_02

Budova A

Budova A.

Skolka_vchod_03

Budova A

Budova A.

DSC_7081

Budova B

Budova B.

DSC_7010

Budova B

Budova B

DSC_7051

Zahrada

Zahrada

Zahrada mezi budovami A a B.

DSC_7087

Herní prvky

Herní prvky

Nové dětské prvky přibyly v roce 2019.

DSC_7090

Herní prvky

Nové dětské prvky přibylo v roce 2019.

Mobil_01

Herní prvky

Nové dětské prvky přibyly v roce 2019

DSC_7055

Zahrada

Modernizace zahrady v roce 2019.

DSC_7098

Zahrada

Modernizace zahrady v roce 2019.

DSC_7070

Zahrada

Modernizace zahrady v roce 2019.

Důležité milníky

MŠ Přezletice

V Přezleticích je naše školka od roku 2011. V současné době má školka dvě přízemní budovy, čtyři třídy s celkovým počtem 98 dětí.

01.07.2019
Modernizace zahrady a instalace nových herních prvků

Proběhla výsadba stromů, úprava zahrady a instalace nových herních prvků v prostoru mezi Budovou A a Budovou B.

01.08.2017
Přistaven druhý pavilón (Budova B)

Přistaven druhý pavilón (Budova B). Celková kapacita se zvýšila na současných 98 zapsaných dětí.

07.10.2013
Dokončena výstavba nové školky (Budova A)

Dokončena výstavba nové školky (Budova A). Celková kapacita se navýšila na 50 zapsaných dětí.

12.09.2011
Historie naší školky

Začala se psát historie naší školky. V obcí Přezletice byla zřízena mateřská škola v pronajatých prostorách Základní školy Vinoř s kapacitou 20 dětí.