Nabídka zájmových kroužků bude zveřejněna v průběhu září 2022