Informace k zápisu do MŠ – 2.5.2024

Vážení rodiče,

 

zápis do naší mateřské školy pro školní rok 2024–2025 proběhne

ve čtvrtek 2.5. 2024 v budově A (vchod z ulice Kaštanová).

Jak bude probíhat?

Na zápis se můžete přihlásit v rezervačním systému, který bude spuštěn v úterý 2.4.2024 na webu MŠ. Zde si vyberete čas, na který se do školky dostavíte.

Bude možné využít celý den – 10.00 – 17.00 hod. Přítomnost dítěte u zápisu není nutná.

Rozhodnutí o přijetí bude zveřejněno na webových stránkách školy www.skolka.prezletice.cz a na úřední desce MŠ nejpozději do 31.5.2024.

V rozhodnutí o přijetí bude Vaše dítě uvedeno pod přiděleným evidenčním číslem.

Jaké dokumenty k zápisu budete potřebovat?

  1. Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
  2. Vyjádření lékaře ke zdravotnímu stavu dítěte
  3. Fotokopii rodného listu dítěte, u cizinců rodný list s úředně ověřeným

překladem

  1. Občanský průkaz zákonného zástupce, u cizinců doklad o oprávnění k pobytu

 

Žádost o přijetí do MŠ a Vyjádření lékaře bude nejpozději do 29.3. 2024 ke stažení na webu MŠ ( Dokumenty ) případně si je budete moci vyzvednout ve školce, po telefonické domluvě na čísle 725087447.

(Pokud budete vyplňovat přihlášku ručně, pište, prosím, čitelně, pokud možno tiskacími písmeny).

17.4. 2024 od 17.00 do 18.00 hod. proběhne „Hodina otevřených dveří“, ve které se budete moci seznámit s prostorami MŠ a jejím fungováním.

Přihlášky budou posouzeny dle stanovených kritérií, děti se budou přijímat od nejstaršího dítěte k nejmladšímu, s trvalým pobytem v obci Přezletice a zákonný zástupce se ještě před vydáním rozhodnutí bude moci vyjádřit k podkladům rozhodnutí v budově MŠ 10.5.2024 v době od 9.00 do 12.00 hodin.

 

Vážení rodiče, pokud si nebudete vědět s něčím rady, kontaktujte mne elektronicky na e-mailu: skolka@prezletice.cz či telefonicky na čísle 725087447.

 

 

 

Těším se na osobní setkání.

 

Michaela Spěváčková