Návštěva Rudolfina

Ve čtvrtek 8.10.2020 navštíví děti ze tříd Sluníček a Hvězdiček koncert v Rudolfinu. Nezapomeňte je, prosím, přivést nejpozději v 7.30 hod. a jejich batůžek vybavit pláštěnkou, svačinkou, pitím v uzavíratelné lahvičce a rouškou. Předpokládaný návrat - 12.30 - 13.00 hod.