Návštěva Rudolfina

Ve čtvrtek 8.10.2020 navštíví děti ze tříd Sluníček a Hvězdiček koncert v Rudolfinu.

Nezapomeňte je, prosím, přivést nejpozději v 7.30 hod. a jejich batůžek vybavit pláštěnkou, svačinkou, pitím v uzavíratelné lahvičce a rouškou.

Předpokládaný návrat – 12.30 – 13.00 hod.