Informace pro rodiče nově přijatých dětí

Vážení rodiče nově přijatých dětí,

za pár měsíců přivítáme Vaše děti ve školce . Abychom společně zvládli začátek roku bude fajn, když děti trochu připravíte a přes léto vypilujete dovednosti, které by děti měly zvládat.

Jejich „stručný seznam“ přikládám níže.

Pokud z jakýchkoliv důvodů nebudete moci do naší školky nastoupit, co nejdříve mne, prosím, uvědomte a jakékoliv dotazy volejte na číslo : 725087447, případně pište na mail: skolka@prezletice.cz.

Informace o organizaci školního roku budou k dispozici na stránkách poslední srpnový týden.

Přeji Vám klidné léto, pevné zdraví a 1.září 2021 se těším na viděnou!

Michaela Spěváčková

 

Co by bylo dobré, aby Vaše dítě umělo před nástupem do mateřské školy:

 

 • nepoužívat v průběhu dne nebo odpoledního odpočinku pleny
 • umýt si ruce
 • samostatně používat ručník
 • vyčistit si zoubky
 • samostatně používat WC (nepoužívat nočník), s utřením pomůžeme…
 • umět se vysmrkat, utřít si nos, používat papírové kapesníky
 • aktivně hlásit své potřeby
 • nepoužívat v MŠ dudlík ani při usínání
 • samostatně jíst a pít (nekrmte dítě, dítě učte u jídla sedět u stolu, učte ho jíst lžící, popř. už i příborem – nebojte se nepořádku, který vás asi ze začátku nemine, nedávejte mu pít z dudlíku nebo dětského hrnečku  s „násoskou“)
 • při obědě jíst nejen polévku, ale i hlavní jídlo
 • umět ukusovat z ½ krajíčku chleba včetně kůrky – nekrájet na dílky
 • dítě by mělo být zvyklé na pestrou stravu (zelenina,ovoce,maso, přílohy)
 • mělo by zvládat déletrvající chůzi – nevozte dítě v kočárku
 • umět být chvíli sám bez svých blízkých
 • přizpůsobit se novým podmínkám – pobytu ve větším kolektivu, v novém prostředí, déletrvajícímu odloučení od rodiny, pobytu v rušném prostředí
 • umět vyjádřit své přání a potřeby (poprosit,poděkovat,pozdravit…)
 • umět ukládat hračky a pracovní pomůcky na místo, které je k tomu určeno
 • umět se chovat bezpečně v rámci svých rozumových schopností
 • umět navazovat mluvní i oční kontakt při komunikaci
 • reagovat na pokyny dospělého a reagovat na své jméno
 • respektovat dohodnutá pravidla v kolektivu
 • poznat si svoje oblečení, pyžamko,boty, přezůvky (vše prosím určitě podepište, děkujeme)
 • poznat si svoji značku, kterou bude označena skříňka,botník, místo na ručník a hřebínek
 • umět chodit do schodů i ze schodů
 • udělat si „hromádku“ ze svého oblečení (před spinkáním, po příchodu ze zahrady…)
 • obout a vyzout boty, přezůvky
 • orientovat se v jednoduchých pokynech, v krátkém vyprávění
 • reprodukovat krátké písničky a říkanky, popsat jednoduše obrázek