Vánoční přání

Vážení a milí rodiče,

blíží se Vánoce, blíží se konec roku a kolem nás je trochu jiná atmosféra, než na jakou jsme byli zvyklí. Náhle vidíme, že jsme si možná málo vážili věcí, které v těchto dnech nejsou samozřejmostí, ale přesto se snažíme společně nacházet způsoby a cesty, jak se zdravou a veselou myslí vytvořit dětem prostředí ve kterém budou šťastné a spokojené.

Chtěla bych vám poděkovat za finanční prostředky, které jste naší školce věnovali, za dárečky, které děti našly pod stromečky ve všech třídách a především za skvělou spolupráci a vstřícnost.

Dovolím si tvrdit, že „triumvirát“ – vy, vaše děti a zaměstnanci naší školky je dobrým spojenectvím, které nám funguje a za nás za všechny si přeji, ať je tomu tak i v roce následujícím.

Mějme požehnané Vánoce, odpočiňme si, radujme se se všemi blízkými a v novém roce, nechť nás provází hlavně pevné zdraví!

Michaela Spěváčková