Zahájení školního roku 2022-2023

Vážení rodiče,

od začátku školního roku nás dělí jen pár dní. Pevně věřím, že jste si odpočinuli a v plném zdraví se v naší školce s Vámi a Vašimi natěšenými  dětmi 1. září potkáme.

Níže si dovoluji uvést pár důležitých informací, které budou ke společnému fungování důležité.

Pokud Vám nebude cokoliv srozumitelné, volejte na číslo 725 087 447, případně pište na mail skolka@prezletice.cz.

Osobně se všichni potkáme na třídních schůzkách, které proběhnou 5. a 6. září 2022.

Přeji Vám klidný zbytek prázdnin a nám všem společně  klidný celý školní rok.

Michaela Spěváčková

Pokud děti doposud nenavštěvovaly MŠ – doporučujeme v rámci adaptace první dny pobyt pouze do 10.00 hodin, spaní realizovat po 14 dnech

 • běžný provoz – 7.00 – 17. 00 hodin
 • děti je nutné přivést nejpozději do 8.15 a vyzvednout tak, aby MŠ opouštěly  v 17.00 hodin , kdy končí provoz MŠ
 • po obědě se děti vyzvedávají v budově B době od 12.15 – 12.30 ,
 • v budově A od od 12.30 do 12.45 hod.
 • pro předškoláky je stanovena povinná délka dopoledního vzdělávání – 8.15. – 12.15.hod.
 • / předškoláky je nutné přivést nejpozději do 8.00 hod./
 • předškoláci musí být v případě nepřítomnosti včas písemně omluveni
 • / omluvný list bude k dispozici ve třídě /
 • nepřítomnost dětí v MŠ je nutné nahlásit nejpozději do 7.30 hod., na tel. číslo 720971677 – pavilon A, 720971718 – pavilon B. nebo na mailovou adresu – jidelna.skolka@prezletice.cz, do 7.30 hod
 • 1.den nepřítomnosti je možné si vyzvednout neodhlášený oběd do přinesených nádob
 • stravování dětí je zajištěno dovozem, cena za celodenní stravování činí 52 Kč,pro děti s odkladem školní docházky 62 Kč.
 • stravné je hrazeno formou inkasa vždy  k 9. dni v měsíci

na číslo účtu: 3263811319/0800

 • na začátku školního roku obdrží zákonný zástupce variabilní symbol nutný k zadání inkasa a přihlášku ke stravování
 • školné je nutné uhradit vždy nejpozději do 10. dne daného měsíce, jeho výše pro školní rok 2022/2023 činí 710,-Kč a zákonný zástupce ji poukáže formou trvalého příkazu

na číslo účtu: 3263811319/0800

 • školné nehradí předškoláci a děti s odkladem školní docházky

Děti si do školky přinesou:

  • bačkůrky na přezutí
  • pohodlné oblečení na pobyt ve třídě
  • pohodlné oblečení na pobyt ven
  • náhradní tričko, tepláky / legínky/ ponožky a spodní prádlo
  • pyžámko
  • 1 balení papírových kapesníků 10 x 10ks
  • 1 balení papírových kapesníků v krabici
  • 1 balení vlhčených ubrousků
  • zubní kartáček a zubní pastu

VŠE JE NUTNÉ PODEPSAT!

Školní rok bude zahájen ve čtvrtek  1.9. 2021.

O tom, jakou třídu bude Vaše dítě v následujícím školním roce navštěvovat budete telefonicky informováni od pondělí 29.8. 2022. Pokud nebudete kontaktováni – zůstává Vaše dítě ve stejné třídě, jako minulý školní rok.

První školní den (1.9.2022) doporučujeme, v rámci klidné adaptace, aby si rodiče děti, které začínají navštěvovat školku, vyzvedli v 10 hodin. V tento den jim nebude účtována strava.

Postupně, po konzultaci s paní učitelkou na dané třídě se pobyt bude prodlužovat.

Další důležité informace týkající se nového školního roku budou sděleny na třídních schůzkách.

Třídní schůzky budou probíhat:

 v pondělí – 5.9.2022 – pro rodiče nově přijatých dětí

 v úterý – 6.9. 2022   – pro rodiče, jejichž děti již naši školku navštěvovaly

Schůzky proběhnou na budově A  – Kaštanová ulice č. 417, ve třídě “Hvězdiček”, vždy od 16.30 hodin.