Zápis k předškolnímu vzdělávání 2021/2022

Vážení rodiče,

vzhledem k aktuální situaci bude zápis k předškolní docházce v podobném režimu, jako v minulém školním roce.

Jak  bude probíhat?

Vaše žádost bude vedena pod evidenčním číslem, které Vám po obdržení materiálů obratem sdělíme. Přijetí evidenčního čísla bude nutné písemně potvrdit – datovou

schránkou, mailem…

Pro příjem žádostí je stanoven termín  3.5. – 14.5.2021.

Žádost bude posuzována dle „Kritérií pro přijímání dětí“.

Rozhodnutí o přijetí bude zveřejněno na webových stránkách školy www.skolka.prezletice.cz, nejpozději do 14. 6. 2021.

V rozhodnutí o přijetí bude Vaše dítě uvedeno pod přiděleným evidenčním číslem.

Jaké materiály od Vás budeme k zápisu potřebovat?

 

  1. Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
  2. Vyjádření lékaře ke zdravotnímu stavu dítěte
  3. Fotokopii rodného listu dítěte

Materiály naleznete v sekci Dokumenty.

/Pokud budete vyplňovat přihlášku ručně, pište , prosím, čitelně, pokud možno tiskacími písmeny./

Vážení rodiče, pokud si nebudete vědět s něčím rady, kontaktujte nás elektronicky na e-mailu: skolka@prezletice.cz či telefonicky na čísle 725087447.

S pozdravem a přáním pevného zdraví

Michaela Spěváčková