1.9.2020 – Začátek školního roku…

Vážení a milí rodiče,

vzhledem k aktuální epidemiologické situaci bych vás ráda informovala o organizaci začátku školního roku.

Pravidla, kterými se budeme v tomto roce řídit se mohou velmi rychle měnit, proto nastíním zatím jen nejbližší dny.

Školní rok zahájíme 1.9.2020. Provoz školky zůstává nezměněn /7.00-17.00/.

Před vstupem do budovy MŠ bude pro rodiče k dispozici dezinfekce, děti si umyjí ruce po příchodu do třídy. Tělesná teplota se měřit nebude.

Nošení roušek  v prostorách školských zařízení se řídí podle tzv. semaforu, tudíž pokud se  situace nezmění, nejste povinni roušky nosit.

Děti v prostorách školky nosit roušky nebudou, nicméně jim v přihrádce v šatně nechte dvě pohotovostní / v  plastikovém sáčku/ pro případné použití.

Další důležité informace  a odpovědi na vaše otázky pak obdržíte na třídních schůzkách ve dnech 2.9. a 3.9.2020.

Středa 2.9.2020  v 16.30 – budova B

Čtvrtek 3.9.2020 v 16.30 –  budova A.

Užijte si krásně ještě poslední dny prázdnin. Těšíme se na vás!

Michaela Spěváčková a kolektiv MŠ