Informace k zahájení školního roku 2020/2021

Vážení rodiče,

školní rok bude zahájen v úterý 1.9.2020. Ve středu 26.8. 2020 budete během dne telefonicky informováni o tom, v jaké třídě vaše dítě bude a jakou bude mít značku. Pokud nebudete kontaktováni, zůstává vaše dítě ve třídě, kterou navštěvovalo v loňském školním  roce.

Níže uvedené  informace jsou určeny především pro vás, kteří přicházíte do naší školky poprvé. Pokud budete mít jakékoliv dotazy či nejasnosti, neváhejte nás kontaktovat.

Přeji vám hezké zbývající prázdninové dny a těšíme se na setkání.

Michaela Spěváčková a kolektiv MŠ Přezletice

INFORMACE PRO RODIČE NOVĚ PŘIJATÝCH DĚTÍ – ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

/…ale mohou nahlédnout i stávající…/

Pokud děti doposud nenavštěvovaly MŠ – doporučujeme v rámci adaptace první dny pobyt pouze do 10.00 hodin, spaní realizovat po 14 dnech

  • běžný provoz – 7.00 – 17. 00 hodin
  • děti je nutné přivést nejpozději do 8.15 a vyzvednout tak, aby MŠ opouštěly  v 17.00 hodin , kdy končí provoz MŠ
  • po obědě se děti vyzvedávají v budově B od 12.15 – 12.30 , v budově A od 12.30 do 12.45 hod.
  • pro předškoláky je stanovena povinná délka dopoledního vzdělávání – 8.15. – 12.15.hod. / předškoláky je nutné přivést nejpozději do 8.00 hod./
  • předškoláci musí být v případě nepřítomnosti včas písemně omluveni / omluvný list bude k dispozici ve třídě /
  • nepřítomnost dětí v MŠ je nutné nahlásit nejpozději do 7.30 hod., na tel. číslo 313105657 , 720971677 – pavilon A, 720971718 – pavilon B. 1.den nepřítomnosti je možné si vyzvednout neodhlášený oběd do přinesených nádob
  • stravování dětí je zajištěno dovozem, cena za celodenní stravování činí 45 Kč, pro děti s odkladem školní docházky 54 Kč.
  • stravné je hrazeno formou inkasa vždy k 9. dni v měsíci na číslo účtu: 3263811319/0800