Zahájení školního roku 2021/2022 – Nejdůležitější informace

Pokud děti doposud nenavštěvovaly MŠ – doporučujeme v rámci adaptace první dny pobyt pouze do 10.00 hodin, spaní realizovat po 14 dnech

 • běžný provoz – 7.00 – 17. 00 hodin
 • děti je nutné přivést nejpozději do 8.15 a vyzvednout tak, aby MŠ opouštěly  v 17.00 hodin , kdy končí provoz MŠ
 • po obědě se děti vyzvedávají v budově B době od 12.15 – 12.30 ,
 • v budově A od od 12.30 do 12.45 hod.
 • pro předškoláky je stanovena povinná délka dopoledního vzdělávání – 8.15. – 12.15.hod.
 • / předškoláky je nutné přivést nejpozději do 8.00 hod./
 • předškoláci musí být v případě nepřítomnosti včas písemně omluveni
 • / omluvný list bude k dispozici ve třídě /
 • nepřítomnost dětí v MŠ je nutné nahlásit nejpozději do 7.30 hod., na tel. číslo 720971677 – pavilon A, 720971718 – pavilon B. nebo na mailovou adresu – jidelna.skolka@prezletice.cz, do 7.30 hod
 • 1.den nepřítomnosti je možné si vyzvednout neodhlášený oběd do přinesených nádob
 • stravování dětí je zajištěno dovozem, cena za celodenní stravování činí 45 Kč,pro děti s odkladem školní docházky 54 Kč.
 • stravné je hrazeno formou inkasa vždy k 9.dni v měsíci  na číslo účtu :3263811319/0800
 • na začátku šk.roku obdrží zákonný zástupce variabilní symbol nutný k zadání inkasa a přihlášku ke stravování
 • školné je nutné uhradit vždy nejpozději do 10. dne daného měsíce, jeho výše pro školní rok 2021/2022 činí 620,-Kč a zákonný zástupce ji poukáže formou trvalého příkazu na výše uvedený účet MŠ
 • školné nehradí předškoláci a děti s odkladem školní docházky

Děti si do školky přinesou:

  • bačkůrky na přezutí
  • pohodlné oblečení na pobyt ve třídě
  • pohodlné oblečení na pobyt ven
  • náhradní tričko, tepláky / legínky/ ponožky a spodní prádlo
  • pyžámko
  • 1 balení papírových kapesníků 10 x10ks
  • 1 balení vlhčených ubrousků
  • zubní kartáček a zubní pastu

VŠE JE NUTNÉ PODEPSAT!

Co všechno by mělo dítě umět před nástupem do MŠ je uvedeno v příspěvku ze dne 4.6.2021 – Informace pro rodiče nově přijatých dětí

Školní rok bude zahájen ve středu 1.9. 2021.

O tom, jakou třídu bude Vaše dítě v následujícím školním roce navštěvovat budete telefonicky informováni od pátku 27.8. 2021. Pokud nebudete kontaktováni – zůstává Vaše dítě ve stejné třídě, jako minulý školní rok.

Příslušná mimořádná hygienicko- epidemiologická opatření v souvislosti s výskytem nákazy Covid -19 týkající se zahájení školního roku a  organizace  předškolního vzdělávání budou vzhledem k jejich případným změnám zveřejněny v pondělí – 30.8.2021.

První školní den (1.9.2021) doporučujeme, v rámci klidné adaptace,  aby si rodiče  děti, které začínají navštěvovat školku, vyzvedly v 10 hodin. V tento den jim nebude účtována strava.

Postupně, po konzultaci s paní učitelkou na dané třídě se pobyt bude prodlužovat.

Další důležité informace týkající se nového školního roku  budou sděleny na třídních schůzkách.

2.9.2021 v 16.30 hod – pro rodiče všech nově přijatých dětí , 6.9. 2021 v 16.30 pro rodiče dětí, které již navštěvovaly naši školku.

Schůzky proběhnou na budově A ve třídě “Hvězdiček”.