PF 2024

Milí rodiče,

za všechny zaměstnance naší školky bych Vám chtěla popřát pokojné vánoční svátky se všemi blízkými, poděkovat za Vaši vstřícnost, důvěru, kterou v nás máte a v neposlední řadě za štědrost, díky které jsme tak, jako každý rok měli ve školce bohaté Vánoce.

V novém roce ať nás všechny provází pevné zdraví a rok je takový, jaký si přejeme!

Těším se na viděnou, ve středu 3.ledna 2024.

Michaela Spěváčková