Vyjádření zaměstnanců MŠ Přezletice ke stávce svolané na 27.11.2023

Vážení rodiče,


s ohledem na aktuální situaci v českém školství, které vyústilo v nespokojenost zaměstnanců škol se škrty ve vládním balíčku, se obracíme na Vás s vyjádřením postoje naší školy. Společně sdílíme obavy a potřeby pedagogů a nepedagogů ohledně nedostatečného financování školství, což může ovlivnit kvalitu výuky a podmínky pro rozvoj žáků na všech úrovních vzdělávání a nesouhlasíme se škrty v resortu školství.

Přestože uznáváme oprávněnost stávky svolané na 27.11. 2023 jako formu vyjádření nesouhlasu se současným stavem, rozhodli jsme se k jednodenní stávce v této chvíli nepřipojit a nekomplikovat zabezpečení péče o děti z důvodu kompletního uzavření školky.

V případě vyhlášení dalších stávek jsme připraveni podpořit demonstraci svoji fyzickou přítomností a tedy i možným uzavřením našeho předškolního zařízení.

Věříme, že naše rozhodnutí bude chápáno jako vyvážený přístup k dané situaci.

Zaměstnanci MŠ Přezletice.