Ukončení přerušení provozu

Aktuality

S účinností od 12.4.2021 je na základě Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví č.j.: MZDR 14600/2021-1/MIN/KAN ze dne 6.4.2021 ukončeno přerušení provozu Mateřské školy Přezletice.

Mateřskou školu však od 12.4.2021 mohou navštěvovat jen

 • děti, které plní povinné předškolní vzdělávání s tím, že mohou být vzdělávány v neměnných skupinách nejvýše 15 dětí.
 • děti, jejichž zákonní zástupci jsou:
 1. zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,
 2. pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo
 3. pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,
 4. zaměstnanci bezpečnostních sborů,
 5. příslušníci ozbrojených sil,
 6. zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
 7. zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
 8. zaměstnanci Úřadu práce České republiky
 9. zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,
 10. zaměstnanci Finanční správy České republiky

Osobní přítomnost dítěte se umožňuje na základě Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví č.j.: MZDR 14592/2021-3/MIN/KAN ze dne 6. 4 2021 pouze tehdy pokud

 1. nemá příznaky onemocnění COVID-19, a
 2. podstoupil ve stanovené frekvenci vyšetření prostřednictvím neinvazivního preventivního antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, který si provedl sám nebo které mu byly proveden jinou osobou a které mu poskytla škola a prokáže se negativním výsledkem tohoto vyšetření. Stanovenou frekvencí je 2x týdně (pondělí a čtvrtek) s tím, že první test se provede první den osobní přítomnosti dítěte v MŠ v týdnu a mezi jednotlivými termíny testování v jednom týdnu jsou minimálně 2 a maximálně 3 pracovní dny. Preventivní test se provádí vždy bezprostředně po příchodu do školy. Nebude-li dítě v termínu testování ve škole, testování se provede v den jeho příchodu.

V MŠ je nutno dodržovat hygienická, režimová a bezpečnostní opatření.